Livy.co.il - חדשנות בועד הבית

חדשות וחדשנות בתחום ועד הבית, תשלום ועד בית, ניהול וגביה, עיצוב ושדרוג הבניין המשותף, שיפוצים ודקורציה. ייעול תהליכים בניהול היום יומי ותשלום ועד בכרטיס אשראי

היא פה - שנת 2017

שנה אזרחית טובה! אנחנו שמחים ובטוחים שגם בשנת 2017 תמשיכו להשתמש בליבי על מנת לנהל את הבניין שלכם. ג

שנה אזרחית טובה!

אנחנו שמחים ובטוחים שגם בשנת 2017 תמשיכו להשתמש בליבי על מנת לנהל את הבניין שלכם. גם השנה ליבי תמשיך להיות המערכת המובילה בארץ לניהול ועדי בניין.

למרות שעברנו לשנת 2017 ליבי שומרת את המידע עבור שנים קודמות ואף מאפשרת לחזור ולעדכן אותו.

מעתה המערכת תיפתח בצורה אוטומטית בשנת 2017 ומסכי תשלומי הועד, תשלומים מיוחדים ומסך ההוצאות יכילו אך ורק את נתוני 2017.

על מנת לעבור בין השנים כל שעליכם לעשות היא לבחור את השנה הרצויה בשדה 'שנה' בחלקו העליון בפינה השמאלית של המסך.

חשוב לציין כי הדיירים יוכלו גם הם לעבור בין השנים השונות (על מנת לשלם חובות עבר) וכי הוראות קבע לא יועברו בצורה אוטומטית ל2017. על הדיירים להיכנס למערכת ולהגדיר הוראת קבע חדשה.

הגדרות בניין והגדרות דייר

הגרסא החדשה של ליבי עלתה לאויר והיא כוללת שינוי אחד מרכזי והוא מסך ההגדרות החדש, דרכו תוכלו לשנות פר

הגרסא החדשה של ליבי עלתה לאויר והיא כוללת שינוי אחד מרכזי והוא מסך ההגדרות החדש, דרכו תוכלו לשנות פרמטרים שונים במערכת הליבי שלכם. 

הגדרות בניין

על מנת להגיע למסך ההגדרות לחצו על אייקון ההגדרות הנמצא בחלקו העליון השמאלי של המסך. 

הגדרות הבניין כוללות: 

תזכורות אוטומטיות 

שליחת תזוכורות תשלום - אפשר או חסום תזכורות תשלום אוטומטיות לדיירים (מייל או SMS)

שליחת תזכורות התחברות לליבי - אפשר או חסום תזכורות התחברות אוטומטיות לדיירים (מייל או SMS) 

תשלומים באשראי 

הגדרת חלוקת עמלת אשראי - הגדר מהיכן תילקח עמלת עסקאות אשראי: מהוועד/חצי חצי/מהדייר 

כללי 

מעלית - הגדר האם בבניין קיימת מעלית 

השב למייל - הגדר מה תהיה כתובת המענה להודעות מייל הנשלחות מהמערכת לדיירים

 הגדרות דייר

על מנת להגיע למסך ההגדרות לחצו על אייקון ההגדרות הנמצא בחלקו העליון השמאלי של המסך. 

הגדרות הדייר כוללות: 

עדכוני מערכת 

עדכוני מערכת מליבי - אפשר או חסום קבלת עדכונים שוטפים ממערכת ליבי בנושאים שונים 

הודעות ועידכונים מועד הבית - אפשר או חסום קבלת עידכונים מועד הבית 

קבלות עבור תשלומים - אפשר או חסום קבלת קבלות עבור תשלומי ועד באמצעות מייל 

תזכורות תשלום - אפשר או חסום קבלת תזכורות תשלום על תשלומי ועד או תשלומים מיוחדים באמצעות מייל או SMS 

הזמנת דיירים לליבי - אפשר או חסום קבלת תזכורות הרשמה לליבי באמצעות מייל או SMS