Livy.co.il - חדשנות בועד הבית

חדשות וחדשנות בתחום ועד הבית, תשלום ועד בית, ניהול וגביה, עיצוב ושדרוג הבניין המשותף, שיפוצים ודקורציה. ייעול תהליכים בניהול היום יומי ותשלום ועד בכרטיס אשראי

קבלת תשלומים מבעלי דירה שכורה

לקראת 2019 הוספנו אפשרות חדשה לבקשתכם. כעת אנו מאפשרים לבעלי דירות שכורות להתחבר למערכת ולבצע תשלומי

לקראת 2019 הוספנו אפשרות חדשה לבקשתכם. כעת אנו מאפשרים לבעלי דירות שכורות להתחבר למערכת ולבצע תשלומים אשר מיועדים עבור בעלי הדירות השכורות.

על מנת לשלוח בקשת תשלום לבעל דירה יש להיכנס למסך שליחת תזכורות התשלום עבור דירה שכורה ובתחתית המסך לסמן את האפשרות: "לדירה מושכרת - שלח לבעל הדירה". כעת בעל הדירה יקבל מייל ויתאפשר לו להתחבר ולבצע תשלומים נדרשים. חשוב לציין כי יש לדאוג למלא את פרטי בעל הדירה (שם ומייל) על מנת שהמערכת תוכל לשלוח אליו את הבקשה.

אנו נמשיך להקשיב לבקשות שלכם ולתת את השירות הטוב ביותר עבור כל הצרכים שלכם. 

קבלת תשלום חלקי

  עת אנו מאפשרים סימון קבלת תשלום חלקי, במקרים בהם דייר העביר על חודש מסוים רק חלק מהסכום ניתן

 

עת אנו מאפשרים סימון קבלת תשלום חלקי, במקרים בהם דייר העביר על חודש מסוים רק חלק מהסכום ניתן לבצע סימון ברור של הסכום שהתקבל ולנהל זאת בצורה נוחה ופשוטה.

 

במסך קבלת התשלומים לוחצים בחודש התשלום על סימן המעטפה/שטרות/בנק שליד אותו חודש.

חלונית החודש תפתח למצב עריכה שבו ניתן להזין את הסכום שהתקבל בפועל וללחוץ "שמור".

ברשימת התשלומים כעת תוצג הרשומה כתשלום חלקי וגם בהנפקת הקבלה תתווסף הערה בהתאם.

 

קצת תמונות

 

 

תזכורות לתשלום - מידע על מספר התזכורות

בעמודי התשלומים הוספנו תצוגה עבור כל תשלום חודשי המציגה האם נשלחו תזכורות תשלום ובמידה ונשלחה יותר מ

בעמודי התשלומים הוספנו תצוגה עבור כל תשלום חודשי המציגה האם נשלחו תזכורות תשלום ובמידה ונשלחה יותר מאחת גם הצגה של כמה. 

 

 

ניהול מסמכים

אזור ניהול המסמכים נועד לשמור את כלל המסמכים של הבניין במקום אחד, לדוגמא חוזים עם ספקים, פרוטוקולים

אזור ניהול המסמכים נועד לשמור את כלל המסמכים של הבניין במקום אחד, לדוגמא חוזים עם ספקים, פרוטוקולים וכו. 

ניתן להיכנס למסך באמצעות התפריט בצד ימין על ידי לחיצה על "מסמכים". 

ניהול דיירים

אזור ניהול פרטי הדיירים עבר שידרוג ומהפך.  כעת תוכלו לאפס את פרטי הדייר ולהזין פרטי דייר חדשים

אזור ניהול פרטי הדיירים עבר שידרוג ומהפך. 

כעת תוכלו לאפס את פרטי הדייר ולהזין פרטי דייר חדשים במידה והדייר מחובר למערכת ועזב את הדירה. 

כמו כן ניתן לאפס את פרטי בעל הדירה בלבד במידה ומדובר בדירה בשכירות. 

את כל היסטוריית שינויי הדיירים בדירה תוכלו לראות באזור ההיסטוריה תחת כל דייר