Livy.co.il - חדשנות בועד הבית

חדשות וחדשנות בתחום ועד הבית, תשלום ועד בית, ניהול וגביה, עיצוב ושדרוג הבניין המשותף, שיפוצים ודקורציה. ייעול תהליכים בניהול היום יומי ותשלום ועד בכרטיס אשראי

הזמנת חברת הניהול של הבניין לליבי

במידה והבניין שלכם מנוהל על ידי חברת ניהול, מעתה תוכלו להזמין את חברת הניהול אל ליבי!  אתם יכול

במידה והבניין שלכם מנוהל על ידי חברת ניהול, מעתה תוכלו להזמין את חברת הניהול אל ליבי! 

אתם יכולים להחליט במה חברת הניהול תורשה לצפות ובמה תורשה לבצע פעולות. מעדכון תקלות בזמן אמת, צפייה בפרטי הדיירים, גביית אשראי ועוד. 

 

על מנת להזמין את חברת הניהול גשו למסך רשימת דיירים ובוא לחצו על הכפתור הזמנת חברת ניהול 

כעת תתבקשו להכניס את הפרטים הבאים: 

- שם החברה 

- שם איש הקשר 

- טלפון 

- כתובת דואר אלקטרוני 

תוכלו להגדיר האם לחברת הניהול תהיה גישה לצפייה ועריכה של תשלומי הועד. 

וזהו! שלחו את ההזמנה וחברת הניהול יכולה להתחיל להיות חלק מהבניין שלכם. 

 

 

 

Loading