Livy.co.il - חדשנות בועד הבית

חדשות וחדשנות בתחום ועד הבית, תשלום ועד בית, ניהול וגביה, עיצוב ושדרוג הבניין המשותף, שיפוצים ודקורציה. ייעול תהליכים בניהול היום יומי ותשלום ועד בכרטיס אשראי

ניהול הוצאות הבניין עובר לרמה אחרת

התחדשנו בגרסא! (כבר פעם שנייה החודש) קיבלנו מכם המון פידבקים חמים אך גם המון הצעות לשיפור - אחת מהן

התחדשנו בגרסא! (כבר פעם שנייה החודש)

קיבלנו מכם המון פידבקים חמים אך גם המון הצעות לשיפור - אחת מהן היתה מסך ההוצאות ואנו שמחים להודיע כי בגרסא זו עולה מסך ההוצאות החדש!

מסך ההוצאות החדש כולל 3 גרפים סיכומיים, 2 סוגי טבלאות תצוגה וניהול ספקים, אתם יכולים לקרוא על החידושים או פשוט להיכנס למערכת ולראות. 

גרפים

הוצאות לאורך זמן

גרף זה מציג את גובה ההוצאות לאורך השנה הנוכחית. הגרף מחולק לחודשי השנה ומאפשר להבחין בקלות בירידה או עלייה חדים או במגמה מתמשכת.


הוצאות לפי קטגוריה

גרף זה מציג את חלוקת כל ההוצאות לפי קטגורית ההוצאה. הנתונים המוצגים כוללים את כל ההוצאות שהוזנו עד כה בשנה הנוכחית.


השוואת הוצאות לעומת שנה קודמת

גרף זה מציג השוואה בין סך כל ההוצאות בחודש מסוים בשנה זו לשנה הקודמת. ההשוואה מבוצעת לשלושת החודשים האחרונים.

טבלת תצוגה חדשה להוצאות

הוספנו תצוגה טבלאית חדשה להוצאות. הטבלה מציגה את ההוצאות בסדר רץ (מחדש לישן), ומציגה את כל נתוני ההוצאה. ניתן לערוך את כל אחת מההוצאות על ידי לחיצה כפולה על ההוצאה או לחיצה על כפתור 'עריכה'. התצוגה החדשה מאפשרות לפלטר את ההוצאות על פי:

  • חודש ההוצאה
  • קטגורית ההוצאה
  • ספק ההוצאה

חשוב לציין שעדיין אפשר לעבור לתצוגה השנתית המוכרת, וזאת על ידי לחיצה על אייקון לוח השנה

 


פתיחת תקלה וספק

הרחבנו את פרטי ההוצאה וכיום ניתן להגדיר את הנתונים הבאים:

   • קטגוריה
   • תיאור
   • ספק
   • מספר חשבונית ספק (ניתן להעלות קובץ)
   • מספר קבלה (ניתן להעלות קובץ)


מעתה ניתן ליצור ספקים חדשים ולהגדיר הוצאות לפי ספק!

פרטי הספק כוללים את הפרטים הבאים:

 • שם
 • קטגוריה
 • דוא"ל
 • טלפון משרד
 • שם איש קשר
 • טלפון איש קשר
 • דוא"ל איש קשר
Loading