Livy.co.il - חדשנות בועד הבית

חדשות וחדשנות בתחום ועד הבית, תשלום ועד בית, ניהול וגביה, עיצוב ושדרוג הבניין המשותף, שיפוצים ודקורציה. ייעול תהליכים בניהול היום יומי ותשלום ועד בכרטיס אשראי

ניהול ועד מותאם למובייל!

כעת ניתן להתחבר לליבי באמצעות המובייל ולהנות ממערכת מותאמת הנותנת כלי ניהול לועד ישירות מהפלאפון. הה

 

כעת ניתן להתחבר לליבי באמצעות המובייל ולהנות ממערכת מותאמת הנותנת כלי ניהול לועד ישירות מהפלאפון.

ההתחברות לתצוגת המובייל היא דרך הכתובת הרגילה שלנו www.livy.co.il באמצעות כל מכשיר סלולארי.

 

המערכת מאפשרת את מירב היכולות של ליבי

1. ניהול ועדכון דיירי הבניין

2. גביית תשלומים ידניים או בכרטיס אשראי

3. שליחת והנפקת קבלות

4. שליחת תזכורות תשלום

5. צפייה בהוצאות הבניין

6. פתיחה וניהול תקלות

חשוב לציין שאחת האפשרויות החשובות בגרסה זו היא האפשרות של ועד לגשת באופן אישי לדייר שלא מעוניין להתחבר או לדייר סרבן תשלום, להוציא את הפלאפון, לבחור את הדייר ולבצע עבורו גבייה באמצעות כרטיס אשראי.

 

קצת תמונותLoading