Livy.co.il - חדשנות בועד הבית

חדשות וחדשנות בתחום ועד הבית, תשלום ועד בית, ניהול וגביה, עיצוב ושדרוג הבניין המשותף, שיפוצים ודקורציה. ייעול תהליכים בניהול היום יומי ותשלום ועד בכרטיס אשראי

קבלת תשלום חלקי

  עת אנו מאפשרים סימון קבלת תשלום חלקי, במקרים בהם דייר העביר על חודש מסוים רק חלק מהסכום ניתן

 

עת אנו מאפשרים סימון קבלת תשלום חלקי, במקרים בהם דייר העביר על חודש מסוים רק חלק מהסכום ניתן לבצע סימון ברור של הסכום שהתקבל ולנהל זאת בצורה נוחה ופשוטה.

 

במסך קבלת התשלומים לוחצים בחודש התשלום על סימן המעטפה/שטרות/בנק שליד אותו חודש.

חלונית החודש תפתח למצב עריכה שבו ניתן להזין את הסכום שהתקבל בפועל וללחוץ "שמור".

ברשימת התשלומים כעת תוצג הרשומה כתשלום חלקי וגם בהנפקת הקבלה תתווסף הערה בהתאם.

 

קצת תמונות

 

 

Loading