Livy.co.il - חדשנות בועד הבית

חדשות וחדשנות בתחום ועד הבית, תשלום ועד בית, ניהול וגביה, עיצוב ושדרוג הבניין המשותף, שיפוצים ודקורציה. ייעול תהליכים בניהול היום יומי ותשלום ועד בכרטיס אשראי

קבלת תשלומים מבעלי דירה שכורה

לקראת 2019 הוספנו אפשרות חדשה לבקשתכם. כעת אנו מאפשרים לבעלי דירות שכורות להתחבר למערכת ולבצע תשלומי

לקראת 2019 הוספנו אפשרות חדשה לבקשתכם. כעת אנו מאפשרים לבעלי דירות שכורות להתחבר למערכת ולבצע תשלומים אשר מיועדים עבור בעלי הדירות השכורות.

על מנת לשלוח בקשת תשלום לבעל דירה יש להיכנס למסך שליחת תזכורות התשלום עבור דירה שכורה ובתחתית המסך לסמן את האפשרות: "לדירה מושכרת - שלח לבעל הדירה". כעת בעל הדירה יקבל מייל ויתאפשר לו להתחבר ולבצע תשלומים נדרשים. חשוב לציין כי יש לדאוג למלא את פרטי בעל הדירה (שם ומייל) על מנת שהמערכת תוכל לשלוח אליו את הבקשה.

אנו נמשיך להקשיב לבקשות שלכם ולתת את השירות הטוב ביותר עבור כל הצרכים שלכם. 

Loading