Livy.co.il - חדשנות בועד הבית

חדשות וחדשנות בתחום ועד הבית, תשלום ועד בית, ניהול וגביה, עיצוב ושדרוג הבניין המשותף, שיפוצים ודקורציה. ייעול תהליכים בניהול היום יומי ותשלום ועד בכרטיס אשראי

היא פה - שנת 2017

שנה אזרחית טובה! אנחנו שמחים ובטוחים שגם בשנת 2017 תמשיכו להשתמש בליבי על מנת לנהל את הבניין שלכם. ג

שנה אזרחית טובה!

אנחנו שמחים ובטוחים שגם בשנת 2017 תמשיכו להשתמש בליבי על מנת לנהל את הבניין שלכם. גם השנה ליבי תמשיך להיות המערכת המובילה בארץ לניהול ועדי בניין.

למרות שעברנו לשנת 2017 ליבי שומרת את המידע עבור שנים קודמות ואף מאפשרת לחזור ולעדכן אותו.

מעתה המערכת תיפתח בצורה אוטומטית בשנת 2017 ומסכי תשלומי הועד, תשלומים מיוחדים ומסך ההוצאות יכילו אך ורק את נתוני 2017.

על מנת לעבור בין השנים כל שעליכם לעשות היא לבחור את השנה הרצויה בשדה 'שנה' בחלקו העליון בפינה השמאלית של המסך.

חשוב לציין כי הדיירים יוכלו גם הם לעבור בין השנים השונות (על מנת לשלם חובות עבר) וכי הוראות קבע לא יועברו בצורה אוטומטית ל2017. על הדיירים להיכנס למערכת ולהגדיר הוראת קבע חדשה.

Loading