Livy.co.il - חדשנות בועד הבית

חדשות וחדשנות בתחום ועד הבית, תשלום ועד בית, ניהול וגביה, עיצוב ושדרוג הבניין המשותף, שיפוצים ודקורציה. ייעול תהליכים בניהול היום יומי ותשלום ועד בכרטיס אשראי

גרסת אשראי - עדכון חודשי

hkjhk

גרסת אשראי - עדכון חודשי

מעכשיו תוכלו לשלם באשראי את תשלום הועד החודשי שלכם!

צוות ליבי שמח להודיע כי מודול תשלומים באשראי עלה לאויר ומעתה דיירי הבניין יוכלו לשלם את הועד או כל תשלום אחר באמצעות כרטיס האשראי ישירות לחשבון הבנק של הועד!

חשוב לציין כי השירות מאובטח בפרוטוקל HTTPS ומסופק על ידי החברות ישראכארט וקרדיט גארד - החברות המובילות בישראל לשירותי סליקה אונליין.

לעזרה או לפרטים פשוט שלחו לנו מייל info@livy.co.il

אז איך בעצם?

הזינו את פרטי חשבון הבנק של הועד

היכנסו לשלב 3 באשף הגדרת הבניין ועדכנו את פרטי חשבון הבנק של ועד הבית. בנוסף העלו צ'ק מבוטל או מסמך המאשר את בעלותכם על החשבון. אנו נעבור על הפרטים ונאשר את הבניין להתחיל לקבל תשלומים באשראי! 

 

את תצלום מסמכי הבעלות על החשבון ניתן לשלוח לנו גם במיילinfo@livy.co.il

קבעו את גובה תשלום ועד הבית החודשי

הכנסו למערכת ולחצו על 'רשימת דיירים' בתפריט הראשי.

כעת לחצו על הכפתור 'עדכון תשלומי ועד' ועדכנו את גובה התשלום החודשי לכל אחת מהדירות.

(בנוסף תוכלו לבחור לערוך פרטי דירה ספציפית ולעדכן את גובה ועד הבית לדירה זו)

שלחו תזכורות תשלום לדיירים או פשוט הזמינו אותם להתחבר לליבי

הכנסו למערכת ולחצו על 'תשלומי ועד' או 'תשלומים מיוחדים' בתפריט הראשי

כעת לחצו על הכפתור 'שליחת תזכורות', בחרו את הדירות להן ברצונכם לשלוח תזכורת תשלום ולאחר מכן לחצו על 'שליחת תזכורות'.

בחירת חודשי התשלום, הזנת פרטי האשראי ו.... זהו!

הכנסו למערכת ולחצו על 'תשלומי ועד' או 'תשלומים מיוחדים' בתפריט הראשי

כעת לחצו על הכפתור 'שליחת תזכורות', בחרו את הדירות להן ברצונכם לשלוח תזכורת תשלום ולאחר מכן לחצו על 'שליחת תזכורות'.

 

ועכשיו לקצת תמונות

 

כניסה לאשף הגדרת הבניין

 

 

רשימת דיירים

 

 

עריכת פרטי דירה ספציפית

 

 

עדכון תשלומי ועד לכלל הדירות

 

 

בחירת החודשים לתשלום על ידי הדייר

 

 

 

 

בחירת כרטיס אשראי כאמצעי התשלום

 

Loading